COMPROMÍS PER DAIMÚS PRESENTA UNA IMPUGNACIÓ A L’ACORD PLENARI DE PRIVATITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC.

Tal i com va anunciar, Compromís per Daimús ha presentat avui 27 de novembre la impugnació a l’acord de l’Ajuntament pel que es privatitza per al propers 16 anys la gestió de l’enllumentat públic.

El proppassat 15 d’octubre l’Ajuntament va contestar all recurs presentat al procediment de la contractació. Per a contestar a aquest recurs, l’Ajuntament va recòrrer a una Consultoria externa, que com és habitual li va preparar una contestació a la mida del qui la contraacta. Malgrat açò, en l’escrit de contestació de l’ajuntament es reconeix que s’ha fet un error en la no publicció al BOE i al BOP de l’anunci de licitció, encara que estimava que aquest error podia ser subsanat fent una nova publicació. Evidentment nosaltres considerem aquest argument com a una immensa falacia, ja que publiar l’anunci ara, després d’assignar el contracte a una empresa no soluciona el problema perquè ningú pot presentar ara les seues ofertes.
Però a més, i després d’estudiar varis aspectes de la documenntació aportada per a l’adjudicació, i després de contactar amb ajuntaments on empreses participants han alegat que feien els seus serveis de manteniment elèctric hem vist nous defectes, tant de forma com de contingut, que al nostre parer són més que suficients per a paralitzar aquest procediment.
A la vista de la documentació presentadaa per l’empresa adjudictària, nosaltres demanen que, abans de contestar-nos a la impugnació que hem presentat, s’emetesca per part de la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntment, i no per part de cap advocat, o consultoria contractada per l’Ajuntament a este efecte, un informe jurídic sobre si la documentació que ha presentat l’empresa adjudicatària, té suficient validesa com per acreditar el compliment de l’experiència profesional de tres anys exigida en la clàusula octava del plec de condicions pel que es regeix la licitació.
A la vista de tots els defectes trobats, nosaltres entenem que l’adjudicació del contracte presenta una evident causa de nulitat, especialment tenint en compte que estem parlant d’un contracte de més de tres milions d’euros, que pot condicionar l’economia i la gestió municipal per als propers 16 anys.
Per això entenem que aquesta adjudicació ha de ser suspesa per part de l’Ajuntament de manera immediata, i en cas que l’ajuntament no atenga a raons o no estime el recurs, ens obligarà a interposar totes les accions legals que resulten pertinents.
Amb aquest recurs, Comprimís per Daimús reitera la seua defensa de la gestió pública dels bens i serveis públics, per damunt dels cants de sirena del suposat abaratiment del seu cost a la que ens té acostumats el PP per justificar les privatitzacions, que sempre acaben resultant molt cares als ciutadans que acaben pagant molt més que si s’havera fet una bona gestió pública.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *