L’Ajuntament accepta la major part de les al·legacions del BLOC al PGOU

El dia 10 de febrer es va convocar un plenari extraordinari per tal de tractar les al·legacions que ja fa 4 anys i mig es van fer al PGOU, i aprovar-lo provisionalment.
El PGOU és un document que requereix de molts informes d’afectats com ara Conselleria d’Educació, carreteres… Però hi ha una sèrie d’informes que s’han de complir per que el PGOU quede aprovat. D’entre ells hi ha dos que encara no s’han fet, però que poden causar molts maldecaps i modificacions: Són l’informe de patrimoni i l’informe de la Confederació Hidrogràfica. Mentre aquests informes no es facen,i el PGOU s’adapte al que ens demanen en ells, el PGOU no queda aprovat. També cal l’estudi de les al·legacions que han fet diversos afectats, i que no han sigut acceptades per l’Ajuntament. En el cas que la conselleria n’estimara algunes, això afectaria al pla.

Malgrat aquesta situació, el PP va voler aprovar inicialment el PGOU. Nosaltres ens vam abstenir en la votació entenent que encara falten informes fonamentals que van a modificar el PGOU, pel que, a hores d’ara, el que no tenim clar com va a quedar finalment el PGOU, i per tant no anem a pronunciar-nos fins que no tingam el document definitiu. L’aprovació provisional (que tenim clar que no va a servir de res) es va fer amb els vots a favor del PP i del PSOE, i l’abstenció del BLOC.

La major part de les al·legacions que va presentar el BLOC al PGOU han estat acceptades.

Un motiu pel qual el BLOC s’abstén en l’aprovació provisional del PGOU, i no vota en contra, és que pràcticament totes les al·legacions que vam presentar ara fa 4 anys i mig, han estat acceptades, el que fa que el pla resultant siga prou millor d’aquell segon PGOU que es va presentar en la passada legislatura. En resum hem de dir que l’Ajuntament ha acceptat les següents al·legacions:

-Es contempla que la línia d’alta tensió quede soterrada en tot el seu pas per la zona urbana, fins l’eixida que serà per la torre elèctrica que està en el jardi que hi ha prop de la ronda sud. Açò era una de les principals reivindicacions del BLOC

-S’estableix un millor i més just repartiment de càrregues perquè s’unifiquen en una única unitat marjals i marjalets i pedregals sud. Com que la unitat ara és molt més gran permet redistribuir molt millor, i més justament les càrregues del parc públic, de les VPO i de la reserva per institut.

-Desapareix la zona reservada per a la torre de telefonia mòbil que hi ha junt al Polisportiu. Així quan s’amplie el polisportiu, s’haurà de llevar aquesta torre.

-Es modifica l’ampliació del polisportiu, afegint-li una franja de 3 m pel seu costat sud, el que fa l’ampliació més operativa. També s’avança el límit oest fins el camí.

Açò, a la fi, ha estat una proposta de consens, després de batallar molt en el tema, la donàrem per vàlida com la menys dolenta, però continuem pensant i dient que l’ampliació del polisportiu quedarà un xurro, ja que està travessada per la sèquia mare. Com van a fer una pista d’atletisme amb la sèquia mare pel mig? Qualsevol desviació que es projecte de la sèquia mare continuarà travessant el polisportiu pel mig, tal i conforme està projectat hui per hui. O serà que senzillament es pensa que l’ampliació no es farà mai? Per nosaltres continua sent un dels principals punts del PGOU sobre el que tenim majors reserves.

-Es corregeixen tots els càlculs erronis que hi havia, així com les errades per oblit que haviem trobat al PGOU, arribant a una solució molt més justa en el repartiment de les quantitats a pagar, i sense que ens queden zones que no s’assignen a ningú.

-És dona una solució als propietaris que es trobaven en el mig carrer garbí, i que ara s’integren en la unitat “sol urbanitzable residencial-hoteler-terciari Sud-II”

-Es pren el compromís que a cap propietari se li assignaran parcel·les hoteleres ni de VPO, i que aquestes parcel·les seran les que corresponen a l’Ajuntament.

-S’accepta que els futurs PAIs hauran de vindre acompanyats de certificats de les empreses subministradores d’electricitat i d’aigua potable com a que no va a hi haure cap problema amb el subministrament de corrent elèctric i aigua potable a la urbanització. Si açò s’havera fet en els actuals PAIs, no tindríem el problema de subministrament d’electricitat que patim ara en urbanitzacions com la de dalt del poble, on no es disposa de suficient potència elèctrica per a la urbanització.

Malgrat haver sigut acceptades les principals al·legacions, encara resten algunes, en les quals, pensem s’haurien pogut fer majors esforços per solucionar-les:

-Continua el problema de les parcel·les que es troben a la unitat de les marines pel seu costat oest, on no s’ha volgut modificar la línia. Simplement calia la voluntat política de dir que el límit de la unitat venia determinat per l’actual sèquia i escorredor per solucionar el problema, però no els ha donat la gana. En altres llocs si que han fet coincidir les unitats amb camins existents, però ací no han volgut.

-Llevat d’un cas, en cap altre s’han volgut parar a estudiar la possible readscripció de parcel·les de la xarxa primària a altres sectors. Hi ha molts propietaris que tenen una parcel·la en una determinada unitat, i una altra que pertany a la xarxa primària (parc públic, polisportiu, institut, determinades zones viàries) que es troba assignada a una altra unitat. Els propietaris demanaven que la seua parcel·la de la xarxa primària s’adscriguera a la mateixa unitat on tenien l’altra parcel·la. Açò reconeixem que és una tasca difícil i complicada, i que possiblement no seria possible contentar a tots, però al menys calia intentar-ho, i acceptar les al·legacions de la major quantitat possible de propietaris. Ni tant sols van voler intentar-ho per a veure a quants propietaris podien beneficiar.

Per part del BLOC entenem que s’han fet esforços per tal de millorar el PGOU, però aquests encara són insuficients per donar el nostre vot a favor, perquè entenem que s’ha d’intentar donar solució a les justes demandes que expressen els propietaris en les seues al·legacions, i que sols depén de la voluntat política de solucionar-ho. I aquesta voluntat política per solucionar els problemes de la gent no s’ha vist per cap lloc.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *