El Bloc lamenta la decisió municipal de posar a la venda dues parcel·les de la zona industrial B

Al passat plenari ordinari de Desembre es va aprovar la venda mitjançant pública subhasta de dues parcel·les, que han de ser de propietat municipal, que es troben situades en la urbanització de la zona Industrial B on ara fa dues setmanes han començat les obres d’urbanització.

El motiu que es va donar per vendre aquestes parcel·les de forma imminent, és la necessitat urgent de finançament de l’Ajuntament.

Però, tot i reconèixer la necessitat urgent de finançament, i un possible elevat nivell d’endeutament, no s’ha fet encara la justificació del compte de gestió anual corresponent a l’any 2008, i en la liquidació que fa l’alcalde es tanca el 2008 amb un superàvit, al nostre entendre totalment fictici de 169.000€. Si la situació econòmica de l’Ajuntament és tant greu com per necessitar vendre patrimoni municipal, no poden presentar-nos un balanç econòmic del 2008 amb superàvit. Aquestes comptabilitats maquillades i fictícies sols van a servir per produir un major nivell d’endeutament municipal.

Nosaltres no comprenem com en un poble on s’ha obrat tant com en Daimús, l’Ajuntament es trobe actualment amb greus problemes econòmics i necessite vendre les darreres parcel·les per tal de financiar-se el que li resta de legislatura. Sols des del desbalafiament de recursos, agreujat amb l’absència d’una comptabilitat fiable i realista, es pot entendre com, malgrat les ingents quantitats d’ingressos que han hagut els darrers anys, ara l’Ajuntament es troba en fallida econòmica.

Des del Bloc en cap moment ens neguem, i així ho vam fer constar, a fer un estudi seriós de la situació econòmica de l’Ajuntament, i buscar maneres de finançament per tal d’eixir del problema de l’endeutament, però el que no podem fer és recolzar la venda de patrimoni municipal, sense saber quin nivell real d’endeutament té l’Ajuntament.

Ens resulta encara més sorprenent que quan en el plenari se li demana a l’alcalde que els diners que es traguen de la venda dels dos solars s’utilitzen en minorar els préstecs que té l’ajuntament, que sols enguany pugen a 720.0000 €, aquest es nega rotundament, malgrat recordar-li insistentment que legalment la venda de patrimoni sols es pot utilitzar en inversions.

Perquè ací del que es tracta és de donar-li un xec en blanc al govern municipal per a què puga anar cremant pólvora de rei el que li queda de legislatura, cremant el poc patrimoni municipal que ens queda, i deixant-li a les corporacions futures sols deutes.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *